Kuntouttavaa työtoimintaa

Vilppulassa  Tulkuntuvalla ja

Kolhossa Mäntyrinteellä. 

Esittely

man and woman laughing while sitting in front of laptops

Yhdistyksen tarkoitus on voittoa tavoittelematta toimia kaupunkilaisten elin- ja kotiolojen parantamiseksi ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.  Kohderyhmänä ovat Mänttä-Vilppulassa asuvat henkilöt.

Yhdistys ylläpitää ikäihmisten asuintalotoimintaa sekä tuottaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle kuntouttavaa työtoimintaa.

Yhdistyksemme kehittää uusia toimintamuotoja.  Tiedotamme kuntalaisia eri asioista, teemme yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Arvot

two people sitting during day

> Ihmisyys

> Yhdenvertaisuus

> Tasa-arvoisuus

> Itsemääräämisoikeuden kunnioitus

> Ihmisyyden kunnioittaminen

> Suvaitsevaisuus

> Vastuullisuus

Palvelumme

two men in suit sitting on sofa

Tuotamme:

Tuotamme kuntouttavaa työtoimintaa yksilöllisesti pitkäaikaistyöttömille Mänttä-Vilppulan seudulla.  

Ota yhteyttä